In de maand januari gaan we speciaal Uw aandacht vragen voor het WATERHOEN en eigenlijk verwachten we dat ieder VWG-lid hieraan mee gaat doen. Deze waterhoentelling zal plaats vinden in het weekend van 14-15 januari a.s. en omdat we zo nauwkeurig mogelijk willen weten hoeveel Waterhoentjes er in ons werkgebied rondzwerven is iedere waarneming voor ons van waarde.