Van belangstellenden voor deze funktie wordt gevraagd: – Belangstelling voor en enige kennis van de materie; – Bereidheid om zitting te nemen in de Stichting Leefmilieu, om daar ook het vogelbelang mee te helpen verdedigen; – Hij/zij moet weten waarover hij praat als het over vogels gaat en beschikken over enige feiten- en achtergrondkennis; – Bereidheid en voldoende kennis om bezwaarschriften te ontwerpen en plannen te beoordelen. De vergoeding bestaat uit veel en interessante kontakten op het gebied van de natuur- en milieubescherming.