In de recente succesvolle reeks NJN-uitgaven is een nieuwe loot aan de stam verschenen. Het is de Nestkasthandleiding. Een leidraad voor het bouwen en het gebruik van nestkasten voor onderzoek, natuurbescherming en educatie. De eerste druk, een gestencilde uitgave, verscheen in 1972.