De subgroep Avifauna heeft het plan om dit jaar weer een aantal broedvogelinventarisaties uit te voeren. Er wordt gedacht aan een weidevogelonderzoek, gierzwaluw-inventarisaties samen met de projectgroep Gierzwaluw, en aan een broedvogelonderzoek in het landgoed Einde-Gooi. Bij voldoende aanmeldingen kunnen ook nog wat kleine terreinen worden geinventariseerd. Op de werkgroepavond van de subgroep Avifauna zullen de inventarisaties worden toegelicht.