24 leden hebben hun contributie voor 1988 nog niet overgemaakt en wij verzoeken hun dit alsnog vóór 1 maart 1989 te doen. Indien wij op die datum uw contributie niet ontvangen hebben, dan nemen wij aan dat u op het lidmaatschap van de Vogelwerkgroep geen prijs meer stelt en wij zullen u dan als lid royeren. Onnodig te zeggen, dat wij van deze leden wél een briefje verwacht hadden!