Door de subgroep Avifauna werden in 1988 twee bijeenkomsten gehouden namelijk op 11 januari en 24 oktober. Deze avonden werden goed bezocht. de werkavonden werden minder goed bezocht door gebrek aan werk of coördinatie? Het waarnemingsarchief werd bijgehouden.