De leden van de Subgroep Eempoldertellingen hebben in het afgelopen jaar (1988) weer regelmatig de twee-wekelijksetellingen uitgevoerd. De tellingen zijn dus weer traditiegetrouw doorgegaan. De telgegevens van de jaren 1985, 1986 en 1987 zijn inmiddels verzameld op overzichtslijsten. Deze lijsten geven behalve de totale aantallen onder andere ook de gemiddelde aantallen. Deze gegevens zullen beschikbaar zijn in het archief.