Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn er ook in 1988 weer vijf afleveringen van de Korhaan verschenen. Ondanks dat de aanvoer van de kopij soms wat stroef verloopt, is het aantal pagina’s toch weer gestegen tot 142, waarmee we weer terug zijn op het peil van 1985. (In 1986 en 1987 waren het respectievelijk 119 en 134 pagina's).