Dat de Vogelwerkgroep een eigen gezicht heeft en ook haar grenzen kent, wordt duidelijk uit de tekening. Het zijn de grenzen van het werkgebied, de zintuigen worden gevormd door de grens van enkele onderzoekgebieden. Het gezicht is naar het westen gekeerd, waar de grote lijnen van het beleid op rijks- en provinciaal niveau worden uitgestippeld.