Eén van onze VWG-leden heeft het bestuur attent gemaakt op een vogelonvriendelijke maatregel in een renovatie-projekt van een woningbouwvereniging in Kortenhoef. Door het aanbrengen van een vogelschroot zou vooral het broeden van de Huismus niet meer mogelijk zijn. Zoals U wellicht weet, gaat het met de Huismus niet zo goed. Natelefonisch overleg met de woningbouwvereniging is het volgende besloten: – de vogelschroten zullen na het broedseizoen worden aangebracht; – de woningbouwvereniging gaat voor ƒ 1000,- "Gierzwaluwdakpannen" in het betreffende complex aanbrengen.