In de ruim twintig jaar die de vogelwerkgroep nu bestaat zijn er vele rapporten en verslagen verschenen. Deze werden naar de diverse natuurbeschermingsorganisaties verstuurd en ter beschikking gesteld van de medewerkers, die aan de totstandkoming hadden bijgedragen. Voor niet-medewerkers waren de publikaties niet verkrijgbaar. Op de bestuursvergadering van 5 september 1989 is besloten, dat alle nog beschikbare en nog te verschijnen publikaties tegen kostprijs voor niet-medewerkers te koop zullen zijn. De prijzen lopen uiteen van ƒ 1, tot ƒ 5,-, eksklusief verzendkosten.