Sperwer en Havik zijn in de jaren zestig door een diep dal gegaan. Net als enkele andere soorten roofvogels hadden ze zwaar te lijden van pesticiden en viel de populatie tot een bedenkelijk laag niveau terug. In de jaren zeventig, na een verbod op bepaalde gifstoffen, begon de stand weer toe te nemen, eerst langzaam en vervolgens een tijdlang spectaculair snel. Enfin, u zult het verhaal wel kennen, want het is al vaker verteld.