In de periodes 1972-1974 en 1979-1980 werden in het gebied tussen Vecht en Eem jaarlijks omstreeks half januari tellingen van Waterhoentjes gehouden. Omdat deze reeks tellingen geen wezenlijk nieuwe informatie opleverde, werden de tellingen beëindigd. Sindsdien was er een aantal strenge winters en begon er binnen de subgroep Avifauna weer behoefte te bestaan aan een eenvoudig uit te voeren onderzoek. Dit laatste om de drempel voor (nieuwe) werkgroepleden weg te nemen als beletsel voor deelname aan andere onderzoeken.