Enige tijd geleden is een begin gemaakt met de vervanging van de waarnemingskaartjes. Hoewel we met behulp van onze oude, vertrouwde kaartjes heel wat nuttige gegevens hebben vastgelegd, werd het tijd ze eens aan te passen, omdat ze toch niet helemaal meer aan de eisen voldeden. Enkele belangrijke argumenten voor de invoering van een nieuw model waarnemingskaartje waren: – Er moet steeds meer rekening gehouden worden met het toenemend gebruik van computers bij het verwerken van de gegevens. – Andere vogelwerkgroepen, met name enkele belangrijke VWG's binnen de SVN, hadden al enkele jaren geleden initiatieven genomen om een betere onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens te bevorderen. – De vragen van de bestaande kaartjes boden in de practijk bij het invullen te veel ruimte voor verschillende interpretaties. Sommige rubrieken werden door veel inzenders onvolledig ingevuld, of ze werden niet steeds op dezelfde wijze ingevuld. Hierdoor werd de vergelijking van de gegevens en de verwerking ervan nogal eens een moeizaam en tijdrovend karwei.