Door de Stichting Nachtroofvogels in Wageningen zal op zaterdag 13 januari 1990 in Wageningen de jaarlijkse "uilendag" worden gehouden. Een programma voor deze dag volgt zodra de organisator, drs. J.C.van Veen, een overzicht heeft van de mensen, die een verhaal willen houden. Geïnteresseerden wordt verzocht zich schriftelijk aan te melden bij Drs. J.C.van Veen, Ritzema Bosweg 32A, 6703 AZ Wageningen. Bij voorkeur vóór 15 december 1990, zo schrijft de heer van Veen, maar wij nemen aan dat hier bedoeld wordt 15 december 1989.