Dit najaar heb ik voor het eerst opgemerkt dat er over Muiden een trekbaan loopt. Nu wonen wij hier pas twee jaar, zo verwonderlijk is dat dus niet. Het was in de herfstvakantie, en wel op 18 oktober, toen ik de voorkant van ons huis (in de Mariahoeve, de meest oostelijke wijk van Muiden) aan het schilderen was. Door de ligging van ons huis, oost-west gericht, en de werkzaamheden heb ik maar een klein gedeelte van de lucht kunnen overzien. Gelukkig lieten de meeste vogels zich horen, zodat ik ze dan kon opsporen. Vanaf 9.00 uur was ik bezig, wat daarvoor is langs gekomen is mij onbekend. De trek duurde tot ca. 14.00 uur, toen er zware bewolking kwam. De trek bestond vooral uit Leeuweriken, totaal zo'n 300 exemplaren in groepjes van 20 tot 30, waartussen zich enkele Boomleeuweriken bevonden. Verder kwamen ongeveer 150 Vinken en 100 Graspiepers langs in kleine groepjes. Eén Keep liet zich horen tussen de vinken. Vlak voordat de bewolking kwam was er even roofvogeltrek. Binnen een half uur vlogen er twee Buizerds en twee Sperwers over. Systematisch tellen zou zeker meer opgeleverd hebben.