Op 9 oktober houdt de subgroep Avifauna weer haar halfjaarlijkse vergadering. Deze vergadering zal in de Godelindeschool in Naarden plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zullen de volgende punten aan de orde komen: – Stand van zaken van de inventarisaties en tellingen die deze zomer gehouden worden; – Plannen voor het komende (winter)halfjaar. Gezien het bovenstaande wil ik aan de huidige coördinatoren vragen om: – Mij op de hoogte te brengen van de stand van zaken indien zij zelf verhinderd zijn; – Aan mij door te geven als zij van plan zijn om met bepaalde activiteiten te stoppen, zodat voor deze activiteiten zo mogelijk een ander gevonden kan worden. Verder wil ik aan iedereeen, die met plannen rondloopt om een bepaalde activiteit op te starten, vragen om deze plannen zo vroeg mogelijk aan mij door ts geven. Mijn adres en telefoonnummer staan achterin deze Korhaan.