De wintermaanden zijn voor veel vogelaars niet de meest aantrekkelijke tijd om er op uit te gaan. Hoewel we dit jaar tot nu toe weer een betrekkelijk zachte periode achter de rug hebben, zullen veel van onze leden pas over een aantal weken hun activiteiten in de natuur geleidelijk weer gaan opvoeren. Wij hopen dan ook dat velen weer enthousiast mee zullen gaan doen aan het nieuwe programma van de subgroep Avifauna. Helaas komt het werk van veel van de tellingen en de inventarisaties steeds weer op een betrekkelijk kleine groep van min of meer vaste medewerkers neer.