De tellers van de in 1987 opgerichte telpost zijn in 1990 wederom zeer aktief geweest. Het doel van de telgroep is: het verzamelen van gegevens van aantallen en soorten trekvogels vanaf de Telpost Corversbos. Als proef is in het voorjaar gestart met het tellen van trekvogels tijdens de landelijke (simultaan-)teldagen. Tijdens zeven van de acht simultaandagen werden 636 vogels op naam gebracht, verdeeld over 42 soorten. De tellers brachten bijna 28 uur op de telpost door. Genoeg om te weten te komen dat de omvang van de voorjaarstrek over de telpost niet te vergelijken is met die van de herfsttrek. In het najaar van 1990 werden gedurende 155 uur (39 teldagen) naar schatting 90.000 vogels geregistreerd, verdeeld over bijna 125 soorten! De telpost was tijdens alle (acht) simultaantellingen in de herfst bezet (bijna 38 uur, 38.514 exemplaren over 86 soorten).