Op dinsdag 10 september houdt de Subgroep Avifauna weer haar halfjaarlijkse vergadering. Deze vergadering zal in de Godelindeschool (MEAO) aan de Pater Wijnterlaan 16 in Naarden plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zullen de volgende punten aan de orde komen: – Stand van zaken van de inventarisaties en tellingen die deze zomer gehouden worden. – Plannen voor het komende (winter)halfjaar. Gezien het bovenstaande wil ik aan de huidige coördinatoren vragen om: – Mij op de hoogte te brengen van de stand van zaken indien zij zelf verhinderd zijn. – Aan mij door te geven als zij van plan zijn om met bepaalde aktiviteiten te stoppen, zodat voor deze aktiviteiten zo mogelijk een ander gevonden kan worden.