In het verleden zijn er in de jaren 1976 tot en met 1979 tellingen van steltlopers gehouden. Het betrof steeds noverabertellingen van vogels welke zich ophielden op gras- en bouwlanden in Noord-Holland. Ruim tien jaar later waren er diverse tellers die de indruk hadden dat er sindsdien veranderingen waren te constateren in de aantallen steltlopers.