Wat weten wij eigenlijk van de aantallen Ransuilen binnen het werkgebied van onze Vogelwerkgroep? Niet zo heel veel. Broedvogels zijn, op de jongen na, vaak lastig te lokaliseren. Wintervogels daarentegen concentreren zich doorgaans in groepen en groepjes op zogenaamde roestplaatsen. In die periode kunnen ze daar langere tijd aanwezig zijn. Die roestplaatsen zijn doorgaans te herkennen aan de witte strepen (uitwerpselen) op de takken van de bomen waar de uilen in verblijven. Ook braakballen onder die bomen wijzen daarop. Om wat meer over de plekken waar Ransuilen in de winterperiode verblijven, en de aantallen die er voorkomen te weten te komen kan er meegewerkt worden aan een onderzoekje.