Tijdens de broedvogelinventarisatie langs de Zanddijk op 23 juni 1991 vonden wij, Aren de Later en ondergetekende, een nest van een Fuut (Podiceps cristatus). Er lag één ei in het nest. Het ei was niet bedekt met nestmateriaal. Het had een witte kleur met groen gemarmerde tinten. In het water gelegd bleef het ei drijven met de dunste pool omlaag. Het ei was dus sterk bebroed geweest. Aangezien het hier om een verlaten nest ging nam ik het ei mee. De reden hiertoe waren de opvallende afmetingen van het ei.