Het idee om met een recorder vogelgeluiden op te nemen, om de aanwezigheid van vogelsoorten in een bepaald gebied aan te tonen (kwalitatieve inventarisatie), heb ik voorjaar 1990 voor het eerst uitgevoerd. Het volgende verslag van deze experimentele methode van inventariseren betreft slechts één voorjaar in één gebied uitgevoerd. Het experiment dient daarom ook niet als steekhoudend te worden gezien, maar is misschien wel voor een aantal doelen bruikbaar.