"Vogels in en om Den Haag, 1990" is de naam die de Haagse Vogelbescherming heeft gegeven aan een rapport over het broedseizoen 1990. Uit het rapport blijkt dat meer dan 11.000 vogelparen in de groengebieden van Den Haag en randgemeenten hebben genesteld. Voor het eerst sinds vele jaren hebben er weer enkele IJsvogels in het Haagse groen gebroed.