De achtste Noordhollandse Vogeldag wordt dit jaar onder auspiciën van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) georganiseerd door de Vogelwerkgroep ZUID-KENNEMERLAND in het kader van haar 40-jarig jubileum. Datum: 2 november 1991 Plaats: Wijkcentrum 't Schalkererf, Bernadottelaan 201, Schalkwijk, Haarlem.