In het interessante artikel betreffende de geschiedenis en de verspreiding van de Wijngaardslak (Helix poraatia) in het Gooi, vermelden Butot & Molenbeek (1991:161) dat volgens Jhr.A.F.Meijer in 1970 Eksters (Pica pica) uit Crailoo met Wijngaardslakken wegvlogen. Hoewel de Ekster wel van predatie op deze slakkesoort in Engeland verdacht wordt (McMillan, 1984), komt zij niet voor op de lijst van vogels die zich met de Wijngaardslak zo nu en dan voeden (Mienis, 1984:212). In een over het hoofd gezien artikel van de Hongaarse ornitholoog András Keve (1955:72) blijkt dat fragmenten van Wijngaardslakken werden aangetroffen in de maaginhoud van vier Eksters in Hongarije. Hieruit blijkt dus dat de Ekster wel degelijk als een natuurlijke vijand van deze in Nederland beschermde slakkesoort gerekend moet worden. De waarneming van Jhr. Meijer kunnen we dan ook aanvaarden als een eerste bewijs van een dergelijke predatie niet alleen uit het Gooi, maar uit geheel Nederland.