De werkgroep 'Kerkuilen' is sinds'oktober 1989 aktief. De voornaamste aktiviteit is het plaatsen van nestkasten in geschikte gebieden. Momenteel hangen er in ons werkgebied ca. 23 kasten. Deze kasten zijn gemaakt en geplaatst door een werkgroep van de Stichting Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer . Helaas is het dit jaar waarschijnlijk niet mogelijk dat zij weer kasten kunnen maken.