Voor de veertiende achtereenvolgende keer werden de nesten van Huiszwaluwen in alle gemeenten binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep opgespoord en genoteerd. Daar bleef het niet bij. In een samenwerkingsprojekt met Vogelbescherming werden in Kortenhoef kunstnesten opgehangen. Andere plaatsen in Nederland waar dit gebeurde waren Hoge en Lage Zwaluwe, Spaarnwoude en Ens. Doel van dit projekt is om na te gaan of het mogelijk is de stand van de Huiszwaluw te verhogen door het ophangen van kunstnesten. Uitgangspunt is dat gebrek aan nestmateriaal een van de oorzaken van de verdwijning of achteruitgang is. In het buitenland zijn door deze werkwijze te volgen goede resultaten geboekt. Corrie van der Baan selecteerde de woningen voor de kunstnesten, zorgde voor toestemming van de bewoners en controleerde de nesten in het broedseizoen. Ab Grobbe zette zich in voor het ophangen.