In de maand december moet men rekening houden met lage zonnestand. Tegenlicht immers is bijzonder hinderlijk, want de vogels worden dan kleurarme silhouetten. De weersomstandigheden hebben dus invloed op de keuze van een route tijdens een vogelexcursie. Maar op deze zondagochtend was het anders: geen zon zichtbaar, volkomen windstilte (erg gunstig!), boven ons een sluier van nevel of mist, rimpelloos water dat werkte als een spiegel en aldus het zwakke daglicht diffuus verspreidde. Die spiegelende werking in elke richting maakte het vogels kijken en kleuren onderscheiden nu juist niet gemakkelijker. Maar die stilte, heerlijk! Geen blad ritselde, geen bijgeluiden, alleen vogelstemmen, hoe zwak ook, toch hoorbaar en herkenbaar.