Het valt steeds weer op de laatste jaren: tijdens excursies, lezingen en dergelijke zie je in hoofdzaak ouderen. Waar zijn ze gebleven, de jongeren? Tijdens de eerste jaren van mijn lidmaatschap van de vogelwerkgroep waren ze er nog, in mijn herinnering vrij veel enthousiaste, initiatiefrijke jonge mensen, die een flink aandeel in het werk hadden en bovendien, onbewust, zorgden voor een wat meer ontspannen sfeer binnen de groep.