Door de Subgroep Avifauna werden in 1991 twee bijeenkomsten gehouden. De opkomst was bevredigend te noemen, hetgeen waarschijnlijk mede komt door het toesturen van een uitnodiging met agenda aan mensen die interesse hebben in de activiteiten van de subgroep. Oorspronkelijk was de verwachting dat we slechts een jaar gebruik konden maken van het lokaal van MEAO aan de Pater Wijnterlaan 16 in Naarden. Gelukkig bleek dat onze aanwezigheid dermate weinig problemen oplevert dat wij voorlopig deze ruimte nog kunnen blijven gebruiken.