Ook in 1991 hebben onze tellers zich uitstekend ingezet om elke 14 dagen in de Eempolders te tellen. Hiervoor worden jullie hartelijk bedankt. Op 17 september werd er een kontaktavond gehouden en daar is een begin gemaakt met het uitwerken van de tellingen van 85—90 om er een verslag van te maken.