In het weekeinde van 27 en 28 april 1991 heeft de Vogelwerkgroep een open weekeinde gehouden in Kasteel Groeneveld in Baarn. Deze dag is door tenminste 1500 mensen bezocht. Een groot aantal heeft aan de excursies deelgenomen, die werden begeleid door leden van de VWG. Alle leden die bij de voorbereiding en uitvoering van die dag hebben geholpen worden hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet.