Dank zij het enthousiasme van de nestkastcontroleurs konden weer vele nestkasten worden gecontroleerd; evenals vorig jaar meer dan 1000. Zo langzamerhand ontstaat door de jarenlang herhaalde controles in steeds dezelfde terreinen een waardevolle set gegevens. Het is jammer, dat in de laatste week van mei nogal wat jongen stierven als gevolg van het slechte weer. Alsof dit nog niet genoeg was, werden op verscheidene plaatsen nestkasten van de bomen geslagen. Niet alleen naar voor de vogels en hun broedsels, maar ook voor de subgroep, die er een hoge kostenpost voor nieuw te maken kasten bij kreeg.