Gezien de duivels ingewikkelde en uitgebreide materie, alsmede de beperkt beschikbare menskracht is besloten om de activiteiten voorlopig zoveel mogelijk te beperken tot één onderwerp. Ons leerproces kan hiermede op gang gebracht worden. Wij kozen voor de Knobbelzwaan-problematiek (schade op landbouw- en veeteeltgronden) en zoeken naar alternatieven voor de afschot-"oplossing".