Er kan, evenals in voorgaande jaren, in het voorjaar weer geteld worden vanaf de telpost in het Corversbos. Anders dan tijdens de herfsttellingen wordt nu alleen geteld op de simultaandagen (= landelijke tellingen), en wel op: 8-2, 22-2, 7-3, 21-3, 4-4, 18-4, 2-5 en 16-5. telkens op een zaterdag, dus met één vrije zaterdag ertussen!