De manier waarop onze menselijke samenleving en onze Knobbelzwanen met elkaar omgaan heeft geleid tot ellenlange discussies over een steeds gecompliceerder wordende materie zonder enige mate van toenadering. "De zwanen eten zich ongans aan het gras en misbruiken vervolgens de wei met hun voor koeien gruwzame massa's stront", zo wordt er gezegd.