In de Eempolders wordt al 20 jaar en volgens een vaste methode geteld door leden van onze Vogelwerkgroep. Deze tellingen zijn waarschijnlijk uniek in Nederland. Er wordt namelijk gedurende het gehele jaar om de 14 dagen geteld. De tellers en telsters die hieraan medewerken tellen gemiddeld één keer in de zes weken in een deel van de Eempolders.