Op 23 en 24 februari 1990 werd in Wageningen een symposium gehouden over wel en (vooral) wee van de wilde hoenderachtigen, met name in Nederland. Sprekers uit binnen- en buitenland gaven, vanuit verschillende disciplines, hun visie op dit onderwerp. Namens SOVON hield Rob Bijlsma een voordracht, waarin de resultaten van uitputtende literatuurstudie en recent onderzoek verwerkt werden.