Het voorkeursweekend voor de internationale midwinter watervogeltelling was dit jaar het weekend van 18 en 19 januari. Evenals in voorgaande jaren hebben wij onze tellers ook nu weer verzocht de tijdens de telling waargenomen roofvogels op de tellijsten te noteren.