Op 26 teldagen zijn er in 1991 in totaal 53.200 vogels en 96 verschillende soorten in de Eempolders geteld. Hierbij waren een aantal leuke waarnemingen, zoals een Tjiftjaf, Tuinfluiter, Oeverloper, Grote Karekiet en een Beflijster. Een aantal andere soorten die anders altijd regelmatig voorkwamen zijn daarentegen weer niet waargenomen, zoals de Grote Mantelmeeuw, Zwarte Stern, Sijs, Roek, PImpelmees, Paapje en Koperwiek.