Ondanks de kou en de nattigheid begon de Koolmees toch aan de voorbereiding van z'n huishouding. Het vrouwtje werd meegelokt en het huis werd getoond. Ze trippelde er eens omheen, de boven- en onderkant werden ook nauwkeurig bekeken, ze wipte even binnen voor inspectie van het interieur en ze bekeek van binnenuit het uitzicht. Kennelijk beviel de inrichting, de plaats en het mannetje, want het huwelijk werd gesloten. Met snavels vol mosjes, paarde- en hondeharen werd een warm dik nest gemaakt. De eieren werden gelegd en het broeden kon beginnen. Pa koolmees bracht op z'n tijd een bek vol voer, zodat ma ongestoord op het nest kon blijven. De jongen kwamen uit het ei en beide ouders vlogen nu met vliegjes en spinnetjes heen en weer. Maar ze maakten zich niet zó druk, kalm aan naar de vindplaats en weer terug. Er was tussendoor nog best even tijd voor een uitgebreid bad en poetsen. Ze zagen er dan ook niet afgesloofd uit. Nee hoor, monter en netjes in het pak.