Tijdens een bezoek aan de observatiehut "De Lepelaar" op 16 oktober van het vorig jaar waren wij. Johan van Galen Last en ondergetekende, getuigen van een voor ons zeer opmerkelijke manier van jagen van een Havik (Accipiter gentilis). Voorzover wij konden vaststellen betrof het hier een volwassen wijfje. De Havik kwam laag over het water aanvliegen en veroorzaakte grote paniek onder de op de Lepelaarsplassen aanwezige eenden. Een aantal Kuifeenden dook onder. De Havik dook naar de plek waar zojuist de Kuifeenden gelegen hadden, greep met haar poten in het water en vloog op. "Mis poes", dacht ik.