Het voorjaar is inmiddels alweer voorbij. Het meeste inventarisatiewerk is dus ook alweer gedaan, behalve voor een laat broedende soort als de Huiszwaluw. De vakantiedrukte is nu echter in volle gang en er is voor velendus juist in deze tijd wat meer gelegenheid om te gaan 'vogelen'. Reizen naar vogelrijke gebieden staan de laatste tijd sterk in de belangsrtelling. Het zou daarom wel eens leuk zijn als we van onze leden eens wat tips of reisverhalen zouden ontvangen.