Op dinsdag 8 september 1992 houdt de subgroep AVifauna weer haar halfjaarlijkse vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden in kasteel Groeneveld te Baarn en zal om 20.00 uur aanvangen. Tijdens deze vergadering zullen de volgende punten aan de orde komen: – Stand van zaken betreffende de subgroep Avifauna. – Stand van zaken van de inventarisaties en tellingen die deze zomer gehouden worden. – Plannen voor de komende tijd (herfst-winter-periode zowel als de eerstvolgende lente-zomerperiode). Gezien het bovenstaande wil ik aan de huidige coördinatoren vragen om: – Mij op de hoogte te brengen van de stand van zaken indien zij zelf verhinderd zijn– Aan mij door te geven als zij van plan zijn om met bepaalde activiteiten te stoppen.