De telgroep bestond dit seizoen uit Inge en Rick van den Akker, Walter Langendorff, Frank van de Weijer, Willem Weitjens, Guur Proost en Johan van Galen Last. De twee laatstgenoemden hebben het telgebied van Inge en Rick overgenomen; wij heten hen van harte welkom!