Ook in 1993 togen weer vele leden van de vogelwerkgroep op pad om de huiszwaluwnesten in de regio te tellen. Dank zij hun inspanning werden 898 nesten opgespoord, waarmee het aantal weer hoger was dan in 1992. De stijgende lijn, die zich al sinds enkele jaren voordoet, zet zich nog steeds voort.