Terugki jkend op het afgelopen jaar lijkt het wat rustiger geworden te zijn voor de vogelwerkgroep. Vergeleken met het voorgaande jubileumjaar is er wat minder publiciteit geweest en er zijn ook minder openbare activiteiten ontplooid. Toch kunnen we terugkijken op een breed scala van zinvolle activiteiten. Dat doen we in deze Korhaan door middel van het jaarverslag, dat een goed overzicht geeft van de dingen waar we mee bezig zijn geweest. Ik doe slechts een kleine greep daaruit. De sugroep Avifauna heeft, naast de gebruikelijke tellingen, ook nog geïnventariseerd in twee gebieden. Verder waren er het afgelopen jaar twee bijzondere vogeltrektellingen, waarvoor ook weer een aantal leden in touw is geweest.