Na alle activiteiten rond ons 25-jarig bestaan is de VWG dit jaar in wat rustiger vaarwater gekomen. Niet dat dat betekent dat we op onze lauweren zijn gaan rusten. Integendeel. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af voor het in 1993 gevoerde beleid. Allereerst het algemeen beleid van secretaris en subgroepen en vervolgens het financiele beleid. Het jaarverslag staat ter discussie op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda van die bijeenkomst ziet er als volgt uit: